نوشته‌ها

شیر انبساط گرمایی (TXV) در سیستمهای تهویه مطبوع آمریکن پرو

کارکرد شیر انبساط گرمایی در سیستمهای تهویه مطبوع

شیر انبساط گرمایی (thermal expansion valve) که اغلب ولو، TXV,TEV و یا TX نیز خوانده می شود، یک قطعه در سیستم های تبرید (refrigeration) و تهویه مطبوع (air conditioning) است که میزان جریان مبرد به داخل اواپراتور و در نتیجه میزان سوپر هیت شدن خروجی اواپراتور (evaporator) را کنترل می کند. شیرهای انبساط گرمایی اغلب به عنوان دستگاه های اندازه گیری (metering devices) نامیده می شوند. کنترل جریان و یا اندازه گیری مبرد (refrigerant) با استفاده از یک حباب حسگر دما انجام می شود که با گاز مشابه با مبرد پر شده است و باعث می شود که با افزایش دمای درون حباب, شیر باز شود.

ادامه مطلب …

نمونه کارها